Nhảy tới nội dung

Thiết lập chung EGA Fashion

Màu sắc

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > MÀU SẮC

Thiết lập màu sắc

Kiểu chữ

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > KIỂU CHỮ

Thiết lập kiểu chữ

Thanh chức năng

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > THANH CHỨC NĂNG

Lưu ý

Tính năng chỉ hiển thị trên mobile

Thiết lập thanh chức nănG

Pop-up quảng cáo

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > POP-UP QUẢNG CÁO

Thiết lập pop-up quảng cáo

Khung sản phẩm

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > KHUNG SẢN PHẨM

Vị trí hiển thị
  • Nhóm sản phẩm
  • Chi tiết sản phẩm

EGA Fashion cung cấp cho bạn 5 thiết lập khung ở 5 nhóm sản phẩm để bạn tuỳ biến hiển thị các tính năng trên theme, hỗ trợ tối đa cho các đợt chạy khuyến mãi & campaign.

Thiết lập khung cho 1 nhóm sản phẩm

Khung demo ở nhóm sản phẩm

Khung demo ở chi tiết sản phẩm

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn đã có thể thiết lập những cấu hình cơ bản cho theme EGA Fashion. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].