Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang liên hệ EGA Fashion

Trang liên hệ

Vào Thiết lập giao diện > Trang liên hệ

Thiết lập trang liên hệ

Giao diện trang được thiết kế kèm theo mẫu liên hệ yêu cầu người dùng nhập thông tin và gửi nội dung yêu cầu vào hộp thư của cửa hàng, giúp bạn thu thập thông tin khách hàng một cách dễ dàng, tăng hiệu quả bán hàng.

Nếu cần hỗ trợ gì về theme EGA Fashion vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].