Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Fashion

Layout

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ > Thiết lập vị trí hiển thị các section

Thiết lập vị trí hiển thị các section

Slider

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ > Slider

Thiết lập slider-desktop

Thiết lập slider hiển thị trên desktop

Thiết lập slider-mobile

Thiết lập slider hiển thị trên mobile

Mua theo danh mục

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ > Mua theo danh mục

Thiết lập mua theo danh mục

Flash Sale

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ > Flash sale

Thiết lập Flash sale

Thiết lập tính năng Countdown

Bộ đếm ngược

Thiết lập chung cho bộ đếm

Hỗ trợ 2 loại đếm ngược tiêu biểu:

  • Đếm theo giờ: áp dụng cho các chương trình khuyến mãi ngắn hạn như Flash Sale theo khung giờ
  • Đếm theo ngày: áp dụng cho các chương trình khuyến mãi chạy trong nhiều ngày

Hành động khi đếm xong:

Thiết lập chung cho bộ đếm

Thiết lập đếm theo khung giờ

Thiết lập thời gian cho bộ đếm theo giờ

Thiết lập đếm theo ngày

Thiết lập thời gian cho bộ đếm theo ngày

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ > Banner trang chủ

Thiết lập banner trang chủ

Nhóm sản phẩm theo tab

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ > Nhóm sản phẩm theo tab

Thiết lập nhóm sản phẩm theo tab

Bộ sưu tập

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ > Bộ sưu tập

Thiết lập bộ sưu tập

Must - Buy Items

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ > Must - Buy Items

Thiết lập module ảnh kèm danh sách sản phẩm

Blog đánh giá

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ > Bog đánh giá

Thiết lập blog đánh giá

Tin tức

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ > Tin tức

Thiết lập tin tức

Vậy là bạn đã thiết lập xong cấu hình cho phần trang chủ của theme EGA Fashion rồi đó. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].