Nhảy tới nội dung

Thiết lập đầu trang EGA Fashion

Logo và Favicon

Vào Thiết lập giao diện > Đầu trang > LOGO VÀ FAVICON

Thiết lập Logo và favicon

Topbar

Vào Thiết lập giao diện > Đầu trang > TOPBAR

Thiết lập Topbar

Ô tìm kiếm

Vào Thiết lập giao diện > Đầu trang > Ô TÌM KIẾM

Thiết lập ô tìm kiếm

Vào Thiết lập giao diện > Đầu trang > MENU CHÍNH

Thiết lập menu chính

Mega menu

Vào Thiết lập giao diện > Đầu trang > MEGA MENU

Thiết lập mega menu

Vậy là bạn đã thiết lập xong cấu hình cho phần đầu trang của theme EGA Fashion rồi đó. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].