Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn cài đặt EGANY Tools

1. Cài đặt ứng dụng EGANY Tools

  • Bạn tiến hành cài đặt ứng dụng EGANY Tools tại Kho Ứng Dụng Sapo hoặc cài đặt trực tiếp tại Kho Ứng Dụng EGANY

  • Điền đầy đủ các thông tin sau để bắt đầu cài đặt ứng dụng

Cài đặt ứng dụng EGANY Tools

Nội dung cần điền khi cài đặt ứng dụng EGANY Tools

  • Ứng dụng được cài đặt thành công sẽ xuất hiện trong trang quản lý ứng dụng

Xem lại ứng dụng trong admin

Ứng dụng cài đặt thành công

2. Cài đặt EGANY Tool Extension

  • Tiếp theo, bạn cần cài đặt thêm EGANY Tool Extension (Chỉ áp dụng với trình duyệt Chrome).

Cài đặt EGANY Tool Extension

Cài đặt EGANY Tool Extension

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, các bạn đã cài đặt thành công ứng dụng EGANY Tools, nếu có thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ [email protected] nhé.