Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn sử dụng tính năng thiết lập vị trí Addon của EGANY Tools

Hỗ trợ thiết lập vị trí Addon

Giới thiệu

Bộ công cụ hỗ trợ thiết lập vị trí các ứng dụng từ EGANY mà không cần phải can thiệp code.

Bạn cũng có thể xem được danh sách các ứng dụng của EGANY bằng EGANY Tools mà không cần phải truy cập vào giao diện admin.

Hướng dẫn sử dụng

  • Truy cập vào dashboard của addon cần thiết lập vị trí --> Thiết lập vị trí

Thiết lập vị trí Addon

Hỗ trợ thiết lập vị trí Addon

  • Sau khi chọn vị trí cho Addon, bạn sẽ nhìn thấy addon được hiển thị trên trang như demo sau:

Demo Thiết lập vị trí Addon

Demo thiết lập vị trí Addon

Lưu ý

Tính năng Thiết lập vị trí Addon chỉ hỗ trợ cho các addon được phát triển bởi EGANY

  • Hướng dẫn chi tiết các bạn có thể xem ở video bên dưới:

Nếu có thắc mắc trong quá trình sử dụng tính năng thiết lập vị trí Addon của EGANY Tools, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].