Nhảy tới nội dung

HHướng dẫn sử dụng tính năng quản lí MetaField của EGANY Tools

Chỉnh sửa và thêm trường thông tin bổ sung (MetaField)

Giới thiệu

Việc quản lí Sản phẩm và Khách hàng theo trường thông tin bổ sung (MetaField) sẽ giúp bạn phân loại Sản phẩm và Khách hàng tốt hơn.

Hiểu được nhu cầu đó, EGANY Tools hỗ trợ công cụ cho phép thêm và chỉnh sửa MetaField theo kiểu dữ liệu con số và dữ liệu chuỗi. Tuy nhiên, bạn cần có sự am hiểu về code khi sử dụng tính năng này vì để chạy được tính năng này bạn cần điều chỉnh các lệnh code.

Hướng dẫn sử dụng

  • Truy cập vào dashboard quản lý Khách hàng / Sản phẩm --> Click vào biểu tượng EGANY Tools Extension trên Chrome --> Quản lý Metafield

Quản lý Metafield

Chỉnh sửa và thêm trường thông tin bổ sung (MetaField)

  • Tạo 1 thuộc tính bổ sung mới cho Khách hàng / Sản phẩm --> Lưu

Demo thêm trường thông tin - Metafield

Demo thêm trường thông tin bổ sung (MetaField)

  • Tham khảo chi tiết hướng dẫn từng bước trong video bên dưới:

Nếu có thắc mắc trong quá trình sử dụng tính năng quản lí Metafield của EGANY Tools, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].