Nhảy tới nội dung

Nâng cấp / Gia hạn ứng dụng CRO Buttons

Do ứng dụng hiện chạy trực tiếp trên nền tảng website bạn đang sử dụng, nên mọi quy trình cần thông qua nền tảng.

thông tin
  1. Liên hệ nhân viên tư vấn website Sapo ban đầu.
  2. Duyệt hợp đồng (nếu có)
  3. Thanh toán theo hợp đồng
  4. Kế toán tiếp nhận thông tin
  5. Hệ thống sẽ được kích hoạt và email thông báo tự động

Thường sau 48 giờ kể từ khi hoàn tất thanh toán hợp đồng, hệ thống sẽ cập nhật xong, nếu gặp trục trặc hệ thống sẽ tự động cập nhật lại. Sau 48 giờ mà vẫn chưa được bạn có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ ngay nhé.