Nhảy tới nội dung

Thiết lập bộ nút CRO mobile

1. Các loại nút

8 loại nút với các tính năng khác nhau, bạn có thể thêm vào bộ CRO của mình

  • Gọi điện, Nhắn tin, Liên kết, Email, Form, Giỏ hàng, Thêm vào giỏ và Mua ngay

Các loại nút

Lưu ý
  • Nút Giỏ hàng, Thêm vào giỏ và Mua ngay: chỉ được tạo 1 nút mỗi loại
  • Nút Thêm vào giỏ và Mua ngay: chỉ được tạo ở trang sản phẩm

2. Các thao tác thiết lập

Thêm nút mới

Thêm nút mới

Nhân bản nút đã tạo

Nhân bản nút

1 danh sách các nút có thể nhân bản sẽ xuất hiện như hình dưới đây, bạn chỉ cần 1 chọn nút trong danh sách -> Click Nhân bản

Danh sách nút có thể nhân bản

Chỉnh sửa hoặc xóa nút

Chỉnh sửa hoặc xóa nút

Thay đổi thứ tự hiển thị các nút

Chỉnh sửa hoặc xóa nút

3. Hướng dẫn thêm mới từng loại nút

Gọi điện

Truy cập Thiết lập Mobile > Thiết lập bộ nút > Trang mặc định/Trang sản phẩm > Thêm nút mới > Chọn loại nút Gọi điện

Thiết lập nút gọi điện

Thiết lập nút gọi điện

Nhắn tin

Truy cập Thiết lập Mobile > Thiết lập bộ nút > Trang mặc định/Trang sản phẩm > Thêm nút mới > Chọn loại nút Nhắn tin

Thiết lập nút nhắn tin

Thiết lập nút nhắn tin

Liên kết

Truy cập Thiết lập Mobile > Thiết lập bộ nút > Trang mặc định/Trang sản phẩm > Thêm nút mới > Chọn loại nút Liên kết

Thiết lập nút liên kết

Thiết lập nút liên kết

Email

Truy cập Thiết lập Mobile > Thiết lập bộ nút > Trang mặc định/Trang sản phẩm > Thêm nút mới > Chọn loại nút Email

Thiết lập nút email

Thiết lập nút email

Form

Truy cập Thiết lập Mobile > Thiết lập bộ nút > Trang mặc định/Trang sản phẩm > Thêm nút mới > Chọn loại nút Form

Thiết lập nút form

Thiết lập nút form

Hướng dẫn thiết lập Form liên hệ

Sau khi nút liên hệ (loại nút Form) hiển thị trên CRO Mobile, bạn có thể thiết lập lại các trường trên Form và nội dung khác liên quan đến Form.

Truy cập vào Thiết lập form liên hệ cho bộ nút CRO để xem hướng dẫn chi tiết

Giỏ hàng

Truy cập Thiết lập Mobile > Thiết lập bộ nút > Trang mặc định/Trang sản phẩm > Thêm nút mới > Chọn loại nút Giỏ hàng

Thiết lập nút giỏ hàng

Thiết lập nút giỏ hàng

Thêm vào giỏ

Truy cập Thiết lập Mobile > Thiết lập bộ nút > Trang sản phẩm > Thêm nút mới > Chọn loại nút Thêm vào giỏ

Thiết lập nút thêm vào giỏ

Thiết lập nút thêm vào giỏ

Mua ngay

Truy cập Thiết lập Mobile > Thiết lập bộ nút > Trang sản phẩm > Thêm nút mới > Chọn loại nút Mua ngay

Thiết lập nút mua ngay

Thiết lập nút mua ngay

Về icon của bộ nút:
  • Nếu icon được upload có đuôi .svg (vector) --> Màu của icon sẽ trùng với màu text của nút
  • Nếu icon được upload có đuôi .png, .jpg (file ảnh) --> Không thiết lập được màu sắc của icon

So sánh 2 định dạng icon

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, các bạn đã có thể thiết lập bộ nút CRO trên mobile, nếu có thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ [email protected].