Nhảy tới nội dung

Tính năng mở rộng của ứng dụng CRO Buttons

1. Cài đặt dữ liệu

3 thao tác bạn có thể thực hiện được đối với dữ liệu ứng dụng

Cài đặt dữ liệu

Xuất dữ liệu ứng dụng

Xuất dữ liệu ứng dụng

Nhập dữ liệu ứng dụng

Nhập dữ liệu ứng dụng

Khôi phục cài đặt gốc

Khôi phục cài đặt gốc

2. Cập nhật ứng dụng

Cập nhật ứng dụng

3. Thông tin ứng dụng

Thông tin ứng dụng