Nhảy tới nội dung

Thiết lập bộ nút CRO Desktop

Truy cập CRO desktop > Bộ nút mua hàng

1. Bật / tắt hiển thị bộ nút trên desktop

Bật / tắt hiển thị bộ nút trên desktop

2. Chọn vị trí hiển thị bộ nút

Bạn có thể chọn 1 trong 2 vị trí để hiển thị bộ nút

Chọn vị trí hiển thị bộ nút

  • Neo cố định phía dưới

Neo cố định phía dưới

  • Neo cố định phía trên

Neo cố định phía trên

3. Chọn mẫu bộ nút mua hàng phù hợp

Bạn có thể chọn 1 trong 2 mẫu bộ nút mua hàng. Flow Add To Cart sẽ thay đổi tương ứng theo mẫu được chọn.

Chọn mẫu bộ nút mua hàng phù hợp

  • Flow Add To Cart mẫu số 1

Flow Add To Cart mẫu số 1

  • Flow Add To Cart mẫu số 2

Flow Add To Cart mẫu số 2

4. Thiết lập nút Call To Action (CTA)

Thiết lập nút Call To Action (CTA)

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, các bạn đã có thể thiết lập bộ nút CRO trên desktop, nếu có thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ [email protected].