Nhảy tới nội dung

Thiết lập social media EGA Market trên Haravan

Social media

Vào Thiết lập giao diện > Social Media

Thiết lập social media

Vậy là bạn đã thiết lập xong cấu hình cho tài khoản Social Media của theme EGA Market rồi đó. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email support@egany.com.