Nhảy tới nội dung

Thiết lập khung và nhãn sản phẩm EGA Market

Khung và nhãn sản phẩm

Vào Thiết lập giao diện > Khung và Nhãn sản phẩm

Vị trí hiển thị
  • Nhóm sản phẩm
  • Chi tiết sản phẩm

EGA Market cung cấp cho bạn 3 thiết lập cho khung và 3 nhãn để bạn tuỳ biến hiển thị các tính năng trên theme, hỗ trợ tối đa cho các đợt chạy khuyến mãi & campaign.

Khung ảnh sản phẩm

Khung ảnh sản phẩm

Để sử dụng Khung ảnh sản phẩm, các bạn làm theo 2 bước:

  1. Upload khung sản phẩm mong muốn vào “khung ảnh”
  2. Chọn nhóm sản phẩm muốn hiển thị khung

Thiết lập khung ảnh sản phẩm

Nhãn sản phẩm

Nhãn ở nhóm sản phẩm

Nhãn ở nhóm sản phẩm

Nhãn ở chi tiết sản phẩm

Nhãn ở chi tiết sản phẩm

Để sử dụng Nhãn sản phẩm, các bạn làm theo 3 bước:

  1. Upload nhãn sản phẩm mong muốn vào “Ảnh nhãn”

  2. Quy định Tag nhận biết cho sản phẩm

  3. Điền tag đã quy định ở bước 2 vào sản phẩm muốn hiển thị

Thiết lập nhãn sản phẩm

Vậy là chúng ta đã có thể thiết lập khung và nhãn cho sản phẩm trên theme EGA Market rồi đấy. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].