Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang liên hệ EGA Market

Trang liên hệ

Vào Thiết lập giao diện > Trang liên hệ

Thiết lập trang liên hệ

Giao diện trang liên hệ của theme EGA Market được thiết kế kèm theo bản đồ địa chỉ trên Google Map, giúp khách hàng tìm được cửa hàng của bạn một cách dễ dàng, tăng hiệu quả bán hàng.

Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].