Nhảy tới nội dung

Trang danh sách sản phẩm EGA Market

Danh sách sản phẩm

Vào Thiết lập giao diện > Trang danh sách sản phẩm

Số lượng sản phẩm

Thiết lập số lượng sản phẩm

Bộ lọc sản phẩm & Banner

Thiết lập bộ lọc sản phẩm

Tuỳ chỉnh hiển thị Sản phẩm đã xem

Thiết lập banner

Vậy là bạn đã thiết lập xong cấu hình cho danh sách sản phẩm của theme EGA Market rồi đó. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].