Skip to main content

Thiết lập tính năng hẹn thời gian giao hàng (Time delivery) theme EGA Luxury Sapo

Hẹn thời gian giao hàng (Time delivery)

Time delivery Tính năng hẹn thời gian giao hàng hiển thị ở trang Giỏ hàng (điều kiện hiển thị là giỏ hàng có chứa ít nhất 1 sản phẩm).

Tính năng này cho phép khách hàng chọn ngày giờ giao hàng (theo khung giờ bạn tự định nghĩa. Ví dụ: Sáng: 08h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 18h00; Tối: 19h00 - 21h00) để khách hàng có thể ước tính hàng của mình được giao trong khoảng thời gian nào.

Tính năng hẹn thời gian giao hàng trong trang giỏ hàng

Tính năng hẹn thời gian giao hàng trong trang Giỏ hàng

Thiết lập tính năng hẹn thời gian giao hàng

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Hẹn giờ giao hàng

Thiết lập tính năng hẹn thời gian giao hàng

Thiết lập tính năng hẹn thời gian giao hàng

Sau khi hoàn tất thiết lập trên, bạn đã có thể sử dụng tính năng Hẹn thời gian giao hàng - Time delivery cho trang EGA Luxury. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].