Skip to main content

Thiết lập đăng ký nhận email chương trình khuyến mãi EGA Luxury trên Sapo

1. Đăng kí tài khoản mailchimp

Đăng ký tài khoản Mailchimp theo link sau: Đăng ký

Hướng dẫn tích hợp form Mailchimp

Nhúng link form action vào theme

3. Hiển thị trên website

Hiển thị trên website

4. Quản lý thông tin đăng ký

Quản lý thông tin đăng ký

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Đăng ký nhận email khuyến mãi. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].