Skip to main content

Thiết lập Trang chủ - Nhóm thương hiệu theme EGA Luxury trên Sapo

Nhóm thương hiệu

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm thương hiệu

Thiết lập chung

Thiết lập tiêu đề và nội dung mô tả

note

Bạn có thể bỏ chọn Hiển thị tiêu đề để ẩn tiêu đề khi không muốn hiển thị

nhóm thương hiệu

Thiết lập logo nhóm thương hiệu

Ghi chú

Các banner còn lại thiết lập tương tự như trên

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Nhóm thương hiệu EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].