Skip to main content

Thiết lập trang FnB

Giới thiệu

Food & Beverage là trang bán hàng được thiết kế để phục vụ giới thiệu, chạy quảng cáo và bán 1 sản phẩm riêng biệt.

Hiển thị trang Food & Beverage

Vào Website > Trang nội dung > Thêm trang nội dung

Tạo trang nội dung

Bước 1: Tạo trang Food & Beverage

Thêm tiêu đề và chọn giao diện page.foodnbeverage_001

Giao diện trang

Bước 2: Nhập Tiêu đề và Chọn giao diện

Chọn Hiển thị > Lưu

Chọn hiển thị trang

Bước 3: Hiển thị trang nội dung

Bấm Xem trên web

Xem trang

Bước 4: Xem trang nội dung

Thiết lập giao diện

Vào Wesite > Giao diện > Tuỳ chỉnh giao diện

Tuỳ chỉnh giao diện

Bước 5: Thiết lập giao diện

Thiết lập chung

Vào Landing page Food & Beverage > Thiết lập chung

Thiết lập chung

Bước 6: Thiết lập chung

Đầu trang

Vào Landing page Food & Beverage > Đầu trang

Đầu trang

Bước 7: Thiết lập Đầu trang

Vào Landing page Food & Beverage > Banner

Banner

Bước 8: Thiết lập Banner

Giới thiệu

Vào Landing page Food & Beverage > Giới thiệu

Giới thiệu

Bước 9: Thiết lập phần giới thiệu

Lợi ích từ sản phẩm

Vào Landing page Food & Beverage > Lợi ích từ sản phẩm

Lợi ích từ sản phẩm

Bước 10: Thiết lập phần lợi ích từ sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Vào Landing page Food & Beverage > Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Bước 11: Thiết lập Thông tin sản phẩm

Thiết lập đếm ngược

Vào Landing page Food & Beverage > Thiết lập đếm ngược

Thiết lập bộ đếm ngược

Bước 12: Thiết lập Bộ đếm ngược

Đánh giá của khách hàng

Vào Landing page Food & Beverage > Đánh giá của khách hàng

Đánh giá của khách hàng

Bước 13: Thiết lập Đánh giá của khách hàng

Cuối trang

Vào Landing page Food & Beverage > Cuối trang

Cuối trang

Bước 14: Thiết lập Cuối trang

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập trang Food and Beverage. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].