Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang Black Friday

Giới thiệu

Black Friday là trang bán hàng chuyên biệt được thiết kế để chạy các chiến dịch quảng cáo & khuyến mãi trong những sự kiện Black Friday (Thứ 6 đen tối).

Hiển thị trang Black Friday

Vào Trang nội dung > Chọn Tạo trang

Tạo trang nội dung

Bước 1

Thêm tiêu đề và chọn giao diện page.blackfriday_001

Giao diện trang

Bước 2

Chọn Hiển thị > Lưu

Chọn hiển thị trang

Bước 3

Chọn Xem trên web

Xem trang

Bước 4

Thiết lập chung

Vào blackfriday > Thiết lập chung

Thiết lập chung

Thiết lập chung

Đồng hồ đếm ngược

Vào blackfriday > Đồng hồ đếm ngược

Đồng hồ đếm ngược

Đồng hồ đếm ngược

Vào blackfriday > Banner lớn

Thiết lập Banner lớn

Thiết lập Banner lớn

Nhóm banner nhỏ

Vào blackfriday > Nhóm banner nhỏ

Thiết lập Nhóm banner nhỏ

Thiết lập Nhóm banner nhỏ

Nhóm sản phẩm

Vào blackfriday > Nhóm sản phẩm 1

Nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm nổi bật

Vào blackfriday > Nhóm sản phẩm nổi bật

Nhóm sản phẩm nổi bật

Nhóm sản phẩm nổi bật

Danh sách đối tác

Vào blackfriday > Danh sách đối tác

Mã khuyến mãi

Mã khuyến mãi

Cuối trang

Vào blackfriday > Cuối trang

Cuối trang

Cuối trang

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập liên kết mạng xã hội với EGA Shoes. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].