Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Shoes

Layout

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ

Thiết lập module layout

Thiết lập layout

Module: Slideshow

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Slideshow

Thiết lập slideshow

Thiết lập module slideshow

Module: Chính sách bán hàng

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Chính sách bán hàng

Thiết lập chính sách bán hàng

Thiết lập module chính sách bán hàng

Module: Nhóm 3 banner

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm 3 banner

Thiết lập nhóm 3 banner

Thiết lập module nhóm 3 banner

Module: Nhóm sản phẩm

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm sản phẩm 1

Thiết lập nhóm 8 banner

Thiết lập module nhóm sản phẩm 1

Module: Nhóm thương hiệu nổi tiếng

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm 8 banner

Thiết lập banner các thương hiệu nổi tiếng

Thiết lập module các thương hiệu nổi tiếng

Module: Sản phẩm Flash Sale

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhớm sản phẩm Flash Sale

Thiết lập sản phẩm Flash sale

Thiết lập sản phẩm Flash sale

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ EGA Shoes. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].