Skip to main content

Nâng cấp và Thêm license FOP Kitchen

Do ứng dụng hiện chạy trực tiếp trên nền tảng website bạn đang sử dụng, nên mọi quy trình cần thông qua nền tảng.

info
  1. Liên hệ nhân viên tư vấn website Sapo ban đầu.
  2. Duyệt hợp đồng nếu có
  3. Thanh toán theo hợp đồng
  4. Kế toán tiếp nhận thông tin
  5. Hệ thống sẽ được kích hoạt và email thông báo tự động :::

Thường sau 10 phút là hệ thống sẽ cập nhật xong, nếu gặp trục trặc hệ thống sẽ tự động cập nhật lại. Nếu sau 24 giờ mà vẫn chưa được bạn có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ ngay nhé.