Skip to main content

Thiết lập nội dung FOP Kitchen

Thiết lập logo & favicon trang FOP Kitchen

Thiết lập logo & favicon trang FOP Kitchen

Thiết lập mạng xã hội trang FOP Kitchen

Thiết lập mạng xã hội trang FOP Kitchen

Thiết lập đầu trang FOP Kitchen

Thiết lập khuyến mãiđầu trang FOP Kitchen

Thiết lập tìm kiếm trang FOP Kitchen

Thiết lập tìm kiếm và hotline trang FOP Kitchen

Thiết lập hỗ trợ trang FOP Kitchen

Thiết lập hỗ trợ trang FOP Kitchen

Thiết lập thông tin trang FOP Kitchen

Thiết lập thông tin trang FOP Kitchen

Thiết lập sản phẩm trang FOP Kitchen

Thiết lập sản phẩm & giỏ hàng trang FOP Kitchen

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, các bạn đã có thể thiết lập nội dung trang FOP Kitchen, nếu có thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ [email protected].