Skip to main content

Thiết lập tính năng gợi ý địa chỉ cho FOP Kitchen trên Sapo

Truy cập vào App Admin của ứng dụng FOP Kitchen > Chọn Cấu hình gợi ý địa chỉ

  • Thiết lập Gợi ý địa điểm

Gợi ý địa điểm

  • Thiết lập Hiển thị bản đồ

Hiển thị bản đồ

  • Thiết lập Mã thực thi trang thanh toán

Mã thực thi

1. Cách lấy API Key và Map Key

FOP Kitchen sử dụng Goong Maps là nền tảng cung cấp Maps API. Vì thế để sử dụng tính năng gợi ý địa điểm và hiển thị bản đồ trên trang đặt hàng nhanh bạn cần kết nối ứng dụng đến tài khoản Goong của mình.

Bước 1: Nếu bạn chưa có tài khoản Goong thì Đăng ký miễn phí tại đây

Đăng ký tài khoản mới

Đăng ký tài khoản mới

Đăng ký tài khoản thành công

Đăng ký tài khoản thành công

Lưu ý

Bổ sung số điện thoại của bạn trong phần cài đặt trước khi đến bước tiếp theo

Bước 2: Tạo lần lượt API Key và Map Key trên Goong account vừa đăng ký

Thao tác tạo key

Thao tác tạo Key trên Goong

Tạo API Key

Tạo API Key

Tạo Map Key

Tạo Map Key

Bước 3: Sao chép lần lượt API Key và Map Key, dán vào ô thiết lập trên ứng dụng FOP Kitchen

Lần lượt copy API Key và Map Key

Lần lượt copy API Key và Map Key

Dán key vào ô thiết lập

Dán key vào ô thiết lập

2. Nhúng mã thực thi vào trang thanh toán

Bước 1: Sao chép mã thực thi

Sao chép mã thực thi

Bước 2: Truy cập Admin Sapo > Website > Tùy chọn > Mã Google Analytics > Thay đổi

Thêm mã

Bước 3: Dán đoạn mã thực thi đã copy ở bước 1 vào ô trống > Ấn lưu lại thiết lập

Dán mã đã copy

3. Xem tính năng sau khi thiết lập

Địa chỉ hiển thị ở mục Thông tin giao hàng

Địa chỉ hiển thị ở mục Thông tin giao hàng

Gợi ý địa điểm và hiển thị bản đồ

Gợi ý địa điểm và hiển thị bản đồ

Tự động điền địa chỉ vào trang checkout

Tự động điền địa chỉ vào trang checkout

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, các bạn đã có thể thiết lập tính năng gợi ý địa chỉ cho trang FOP Kitchen trên sapo, nếu có thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ [email protected].