Skip to main content

Thiết lập trang sản phẩm EGA Market trên Haravan

Giao diện thông tin sản phẩm

Thiết lập hiển thị video

Lưu ý

Bắt buộc nhập đúng cú pháp hướng dẫn

Vào trang admin, chọn một sản phẩm cụ thể

Thêm ảnh sản phẩm

Chọn một sản phẩm cụ thể

Thêm ảnh thumbnail của video, tên ảnh thumbnail đặt theo cú pháp: video_[tên ảnh]

Ví dụ: video_iphone-6s

Thêm ảnh thumbnail

Thêm ảnh thumbnail

Sao chép (copy) mã video trong đường link youtube

Sao chép video

Sao chép mã video

Thêm nhãn sản phẩm theo cú pháp: video_abc với abc là mã video vừa sao chép

Ví dụ: video_f8VH5rF3DY8

Thêm nhãn

Thêm nhãn sản phẩm

video

Kết quả hiển thị video ở trang chi tiết sản phẩm

Ẩn/Hiện thông tin

Vào Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm

Biến thể màu, slider ảnh nhỏ

Thiết lập ẩn hiện thông tin

Chính sách bán hàng, phương thức thanh toán

Thiết lập ẩn hiện thông tin

Light-box

Thiết lập ẩn hiện thông tin

Chính sách bán hàng

Thiết lập chính sách bán hàng

Phương thức thanh toán

Thiết lập phương thức thanh toán

Các sản phẩm liên quan sẽ được hiển thị ở trang chi tiết sản phẩm. Điều này giúp tăng doanh số cho cửa hàng bởi vì khách xem được nhiều sản phẩm hơn. Sản phẩm được gợi ý theo danh mục (collection) hoặc theo thẻ (tag).

1. Sản phẩm liên quan theo Collection

Vào Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Chọn Hiển thị sản phẩm liên quan theo Collection

Hiển thị những sản phẩm có cùng Collection với sản phẩm đang xem

Thiết lập sản phẩm liên quan theo collection

2. Sản phẩm liên quan theo Tag

Vào Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Chọn Hiển thị sản phẩm liên quan theo Tag

Thiết lập này chọn lọc sản phẩm liên quan theo tag nên nâng cao và linh hoạt hơn.

Các sản phẩm cùng tag liên quan sản phẩm hiện tại sẽ được lọc ra hiển thị tại đây nhanh chóng.

Ví dụ:

sanphamlienquan_Apple

Thiết lập sản phẩm liên quan theo tag

Lưu ý

Bạn có thể tạo ra nhiều bộ tag bắt đầu bằng tiền tố được quy định trong thiết lập

Ví dụ: tiền tố là sanphamlienquan (hoặc đặt rút gọn là splq hay lienquan tùy ý)

sanphamlienquan_Apple

sanphamlienquan_Sale

...

splq_Apple

splq_Sale

...

lienquan_Apple

lienquan_Sale

...

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

Vào trang admin > Danh sách sản phẩm > Chọn sản phẩm muốn thêm tag

Ở mục thêm Nhãn cho sản phẩm, bạn thêm tag phù hợp

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

Biến thể màu

Nếu bạn có sử dụng biến thể màu, bạn có thể tuỳ chỉnh màu sắc hiển thị cho các variant tương ứng, chỉ cần đặt tên variant đúng tên biến thể đã lựa chọn.

Thiết lập biến thể màu

Việc thiết lập trang sản phẩm trên theme EGA Market đã hoàn tất, bây giờ bạn có thấy sản phẩm của bạn trông rất chuyên nghiệp hay không! Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email support@egany.com.