Skip to main content

Thiết lập trang chủ EGA Market

Layout

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ

Thiết lập module layout

Module: Slideshow

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Slideshow

Thiết lập slideshow

Module: Nhóm 3 banner

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm 3 banner

Thiết lập nhóm 3 banner

Module: Nhóm 4 banner

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm 4 banner

Thiết lập nhóm 4 banner

Module: Banner ngang

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Banner (ngang)

Thiết lập banner ngang

Module: Flash Sale

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Sản phẩm Flash Sale

Thiết lập hiện thị Flash Sale

Thiết lập hiển thị desktop

Thiết lập tính năng Countdown

Bộ đếm ngược

Thiết lập chung cho bộ đếm

Hỗ trợ 2 loại đếm ngược tiêu biểu:

  • Đếm theo giờ: áp dụng cho các chương trình khuyến mãi ngắn hạn như Flash Sale theo khung giờ
  • Đếm theo ngày: áp dụng cho các chương trình khuyến mãi chạy trong nhiều ngày

Hành động khi đếm xong:

Thiết lập chung cho bộ đếm

Thiết lập đếm theo khung giờ

Thiết lập thời gian cho bộ đếm theo giờ

Thiết lập đếm theo ngày

Thiết lập thời gian cho bộ đếm theo ngày

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm sản phẩm (Carousel)

Thiết lập nhóm sản phẩm carousel

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm sản phẩm (Ảnh + Carousel)

Thiết lập nhóm sản phẩm banner + carousel

Module: Nhóm sản phẩm (ảnh + danh sách)

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm sản phẩm (Ảnh + Danh sách)

Thiết lập nhóm sản phẩm banner + products

Module: Nhóm sản phẩm (tab)

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm sản phẩm (Tab)

Thiết lập nhóm sản phẩm tab

Module: Tin tức

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Tin tức

Thiết lập tin tức Vậy là bạn đã thiết lập xong cấu hình cho phần trang chủ của theme EGA Market rồi đó. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].