Skip to main content

Thiết lập chung EGA Market

Màu sắc

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > MÀU SẮC

Thiết lập màu sắc

Thông tin liên hệ

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > THÔNG TIN LIÊN HỆ CHUNG

Thiết lập thông tin liên hệ chung

Bộ nút tối ưu tỉ lệ chuyển đổi ở mobile (CRO)

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > BỘ NÚT TỐI ƯU CHUYỂN ĐỔI (DƯỚI MOBILE)

Lưu ý

Tính năng chỉ hiển thị trên mobile

Thiết lập bộ nút tối ưu tỉ lệ chuyển đổi ở mobile (CRO)

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn đã có thể thiết lập những cấu hình cơ bản cho theme EGA Market. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email support@egany.com.