Skip to main content

Thiết lập đầu trang EGA Market

Màu nền và màu chữ

Vào Thiết lập giao diện > Đầu trang > Màu header

Thiết lập màu nền và màu chữ

Logo và banner

Vào Thiết lập giao diện > Đầu trang > Banner đầu trang & Logo

Thiết lập logo và banner

Thanh chính sách cửa hàng

Vào Thiết lập giao diện > Đầu trang > CHÍNH SÁCH CỬA HÀNG

Thiết lập thanh chính sách cửa hàng

Vào Thiết lập giao diện > Đầu trang > MENU

Thiết lập menu danh mục sản phẩm

Vậy là bạn đã thiết lập xong cấu hình cho phần đầu trang của theme EGA Market rồi đó. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].