Skip to main content

Thiết lập trang Food & Beverage

Giới thiệu

Food & Beverage là trang bán hàng được thiết kế để phục vụ giới thiệu và bán 1 sản phẩm riêng biệt.

Hiển thị trang Food & Beverage

Vào Trang nội dung > Chọn Tạo trang

Tạo trang nội dung

Bước 1

Thêm tiêu đề và chọn giao diện page.foodnbeverage_001

Giao diện trang

Bước 2

Chọn Hiển thị > Lưu

Chọn hiển thị trang

Bước 3

Chọn Xem trên web

Xem trang

Bước 4

Thiết lập chung

Vào foodnbeverage > Thiết lập chung

Thiết lập chung

Thiết lập chung

Đầu trang

Vào foodnbeverage > Đầu trang

Đầu trang

Đầu trang

Vào foodnbeverage > Banner

Banner

Banner

Giới thiệu

Vào foodnbeverage > Giới thiệu

Giới thiệu

Thiết lập phần giới thiệu

Lợi ích từ sản phẩm

Vào foodnbeverage > Lợi ích từ sản phẩm

Lợi ích từ sản phẩm

Thiết lập phần lợi ích từ sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Vào foodnbeverage > Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Thiết lập bộ đếm ngược

Thiết lập Bộ đếm ngược

Đánh giá của khách hàng

Vào foodnbeverage > Đánh giá của khách hàng

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá của khách hàng

Cuối trang

Vào foodnbeverage > Cuối trang

Cuối trang

Cuối trang

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập trang Food & Beverage. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].