Skip to main content

Thiết lập chân trang EGA Green trên Haravan

Thiết lập thông tin chân trang

Vào Thiết lập giao diện > Chân trang

Thiết lập chân trang

Thiết lập chân trang cột 1

Thiết lập chân trang

Thiết lập chân trang cột 2, 3, 4 và nội dung Copyright

Thiết lập chân trang

Thiết lập chân trang - hình ảnh phương thức thanh toán

Thiết lập thông báo mua hàng (Sales Pop)

Thông báo mua hàng hiển thị các thông tin về đơn hàng mua gần đây trên website của bạn, cho khách hàng tiềm năng biết rằng trang web này vừa đáng tin cậy vừa phổ biến.

Demo thông báo mua hàng

Demo thông báo mua hàng

Sales Pop mang lại hiệu quả như thế nào?

  • Giúp tăng doanh số bán hàng và tỷ lệ chuyển đổi.

  • Cửa hàng của bạn lúc nào cũng bận rộn, khách xem có cảm giác cấp bách, không muốn bỏ lỡ cơ hội mua hàng ngay lúc này.

  • Sales Pop được bật lên rất tự nhiên, điều hướng sự chú ý của khách vào những sản phẩm bạn cần tăng doanh số.

Để thiết lập Thông báo mua hàng, bạn truy cập vào Thiết lập giao diện > Chân trang > Thông báo mua hàng

Thiết lập thông báo mua hàng

Thiết lập thông báo mua hàng

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Chân trang EGA Green. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].