Skip to main content

Thiết lập chung EGA Green

Thông tin liên hệ

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > THÔNG TIN LIÊN HỆ CHUNG

Thiết lập thông tin liên hệ chung

Màu sắc

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > MÀU SẮC

Thiết lập màu sắc

Thiết lập bộ nút thao tác nhanh trên desktop

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > Dùng nút thêm vào giỏ hàng và xem nhanh (desktop)

Hiển thị bộ nút thao tác nhanh trên desktop

Đánh giá sản phẩm

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > Dùng đánh giá sản phẩm

Lưu ý
  • Vui lòng cài đặt ứng dụng Đánh giá sản phẩm để sử dụng tính năng. Tìm ứng dụng tại Kho ứng dụng
  • Cài đặt nhiều ứng dụng có thể gây ảnh hưởng tới điểm Google Pagespeed của theme

Thiết lập đánh giá sản phẩm

Bộ nút tối ưu tỉ lệ chuyển đổi ở mobile (CRO)

Vào Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > BỘ NÚT TỐI ƯU CHUYỂN ĐỔI (DƯỚI MOBILE)

Lưu ý

Tính năng chỉ hiển thị trên mobile

Thiết lập bộ nút tối ưu tỉ lệ chuyển đổi ở mobile (CRO)

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Thiết lập chung của EGA Green. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ support@egany.com.