Skip to main content

Thiết lập trang chủ EGA Green

Layout

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ

Thiết lập module layout

Module 1, 2, 3

Thiết lập module layout

Module 4, 5, 6

Thiết lập module layout

Module 7, 8, 9, 10

Module: Slideshow

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Slideshow

Thiết lập slideshow

Module: Nhóm 3 banner

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm 3 banner

Thiết lập nhóm 3 banner

Module: Nhóm 8 banner

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm 8 banner

Thiết lập nhóm 8 banner

Module: Banner ngang

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Banner (ngang)

Thiết lập banner ngang

Module: Flash Sale

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Sản phẩm Flash Sale

Thiết lập hiển thị desktop

Thiết lập hiển thị desktop

Thiết lập hiển thị mobile

Thiết lập hiển thị mobile

Thiết lập tính năng Countdown

Bộ đếm ngược

Thiết lập chung cho bộ đếm

Hỗ trợ 2 loại đếm ngược tiêu biểu:

  • Đếm theo giờ: áp dụng cho các chương trình khuyến mãi ngắn hạn như Flash Sale theo khung giờ
  • Đếm theo ngày: áp dụng cho các chương trình khuyến mãi chạy trong nhiều ngày

Thiết lập đếm theo khung giờ

Thiết lập thời gian cho bộ đếm theo giờ

Thiết lập đếm theo ngày

Thiết lập thời gian cho bộ đếm theo ngày

Thiết lập tính năng Stock Countdown

Stock Countdown

Logic hiển thị các trạng thái tồn kho

Ban đầu ta có số lượng tồn kho là X:

  • Nếu tồn kho >= X --> Còn hàng

  • Nếu tồn kho > 5% (X) và < X --> [soluong] sản phẩm đã bán

  • Nếu tồn kho < 5% (X) và > 0 --> Sắp hết hàng

  • Nếu tồn kho = 0 --> Hết hàng

Nhập tag số lượng ban đầu của mỗi sản phẩm với cú pháp: soluong_X (với X là số lượng khi bắt đầu chạy flashsale)

Nếu sản phẩm không được nhập tag số lượng ban đầu thì XSố lượng tồn kho mặc định theo cài đặt chung cho mọi sản phẩm

Trường hợp hiển thị số lượng theo tag: Hiển thị các trạng thái tồn kho dựa trên số tồn thật của sản phẩm

  • soluong = X - tổng số lượng tồn của tất cả các variant của sản phẩm

Kiểu tồn kho theo tag

Thiết lập kiểu hiển thị flash sale kiểu tag

Trường hợp hiển thị số lượng tự động: Hiển thị các trạng thái tồn kho dựa trên số tồn ngẫu nhiên (random)

  • Số lượng tồn = Random trong phạm vi từ [0% tới 100%]*X (Phạm vi % random theo cài đặt, ví dụ cài đặt từ 30% tới 100%)

  • soluong = X - Số lượng tồn

Kiểu tồn kho random

Thiết lập kiểu hiển thị flash sale kiểu tự động

Trường hợp hiển thị số lượng thật: Hiển thị các trạng thái tồn kho dựa trên số tồn thật của sản phẩm

Kiểu tồn kho thật

Thiết lập kiểu hiển thị flash sale số lượng thật

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm sản phẩm (Carousel)

Thiết lập nhóm sản phẩm carousel

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm sản phẩm (Banner + Carousel)

Thiết lập nhóm sản phẩm banner + carousel

Module: Nhóm sản phẩm (banner + danh sách)

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm sản phẩm (Banner + Danh sách)

Thiết lập nhóm sản phẩm banner + products

Module: Nhóm sản phẩm (tab)

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm sản phẩm (Tab)

Thiết lập nhóm sản phẩm tab

Module: Tin tức

Vào Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Tin tức

Thiết lập tin tức

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ EGA Green. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].