Nhảy tới nội dung

Thiết lập sản phẩm egaShop trên nền tảng Ladipage

Thiết lập sản phẩm

1. Tạo trang trên egaShop

Tạo trang mới trên egaShop

2. Chọn nền tảng Ladipage

Chọn nền tảng Ladipage

Chọn nền tảng Ladipage —> Điền ID POPUP —> Tải file danh sách sản phẩm

Lưu ý

POPUP ID sẽ là id của popup để khách hàng điền thông tin và nhận thông tin giỏ hàng

Tạo nhóm sản phẩm Ladipage

Nếu chưa có template, bạn có thể tải template mẫu của egaShop và làm theo

Lưu thiết lập

Sau khi hoàn tất thiết lập, ấn Lưu thay đổi

3. Nhúng Mã thực thi và Mã nhúng vào Ladipage

3.1 Mã thực thi

Lấy mã thực thi

Lấy mã thực thi

Sao chép mã thực thi

Sao chép mã thực thi

Vào thiết lập Mã Javascript/HTML

Vào thiết lập Mã Javascript/HTML trên Ladipage

Dán mã thực thi

Dán đoạn mã thực thi vừa copy vào Trước thẻ body

3.2 Mã nhúng

Lấy mã nhúng

Lấy mã nhúng

Sao chép mã nhúng

Sao chép mã nhúng

Tạo thẻ HTML trên Ladipage

Tạo thẻ HTML trên Ladipage

Sửa thẻ HTML

Sửa thẻ HTML

Dán mã nhúng

Dán mã nhúng

Sau khi thực hiện đủ các bước trên, bạn đã có thể sử dụng được ứng dụng egaShop. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ email support@egany.com.