Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn thiết lập Countdown - egaShop

1. Bật/tắt Countdown

Thiết lập Countdown egaShop

Bật/tắt tính năng Countdown

2. Thiết lập giao diện countdown

Thiết lập giao diện Countdown

Tuỳ chỉnh giao diện Countdown

3. Tạo Countdown cho nhóm sản phẩm

Thêm mới Countdown egaShop

Thêm mới Countdown cho nhóm sản phẩm

Tuỳ chỉnh thông tin Countdown

Tuỳ chỉnh thông tin chi tiết Countdown

Lấy mã nhúng Countdown

Lấy mã nhúng Countdown

Sao chép mã nhúng Countdown

Sao chép mã nhúng Countdown

Thêm thẻ HTML trên Ladipage

Tạo thẻ HTML trên trang Ladipage

Sửa HTML trên Ladipage

Sửa HTML trên Ladipage

Dán mã nhúng vào Ladipage

Dán mã nhúng Countdown

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn đã có thể thêm mới Countdown cho ứng dụng egaShop của mình. Nếu còn thắc mắc xin vui lòng liên hệ support@egany.com.