Nhảy tới nội dung

Giới thiệu egaShop

Giới thiệu

egaShop banner

egaShop là ứng dụng đa nền tảng giúp chủ shop dễ dàng nhúng sản phẩm, giỏ hàng vào trang bán hàng chiến dịch, giúp khách hàng dễ dàng mua sắm trực tiếp trên trang bán hàng (landing page) và tối ưu tỷ lệ chuyển đổi cho cửa hàng.

Video hướng dẫn:

Demo:

Tính năng nổi bật

1. Giỏ hàng ảo

Giỏ hàng ảo

2. Chuyển hướng đơn hàng về shop

Chuyển hướng đơn hàng về shop

3. Hỗ trợ sản phẩm nhiều phiên bản

Hỗ trợ sản phẩm nhiều phiên bản

4. Hệ thống addons phong phú

4.1 Đếm ngược

Đếm ngược

4.2 Sales-box

Sales-box

4.3 Bộ nút tối ưu chuyển đổi

Bộ nút tối ưu chuyển đổi