Skip to main content

Giới thiệu egaShop

Giới thiệu#

egaShop banner

egaShop là ứng dụng đa nền tảng giúp chủ shop dễ dàng nhúng sản phẩm, giỏ hàng vào trang bán hàng chiến dịch, giúp khách hàng dễ dàng mua sắm trực tiếp trên trang bán hàng (landing page) và tối ưu tỷ lệ chuyển đổi cho cửa hàng.

Video hướng dẫn:

Demo:

Tính năng nổi bật#

1. Giỏ hàng ảo#

Giỏ hàng ảo

2. Chuyển hướng đơn hàng về shop#

Chuyển hướng đơn hàng về shop

3. Hỗ trợ sản phẩm nhiều phiên bản#

Hỗ trợ sản phẩm nhiều phiên bản

4. Hệ thống addons phong phú#

4.1 Đếm ngược#

Đếm ngược

4.2 Sales-box#

Sales-box

4.3 Bộ nút tối ưu chuyển đổi#

Bộ nút tối ưu chuyển đổi

Last updated on