Nhảy tới nội dung

Thiết lập Fundiin EGA Green Haravan

1. Giới thiệu

"Mua sắm trả sau" là một giải pháp kích cầu, hỗ trợ tăng doanh số lên đến 30% cho các doanh nghiệp bán lẻ. Ứng dụng Fundiin sẽ hỗ trợ người tiêu dùng của bạn thanh toán trả sau hoàn toàn miễn phí.

Theme EGA Green đã tích hợp sẵn phương thức này trên giao diện. Để sử dụng, vui lòng thực hiện theo các bước:

2. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Fundiin

Bước 1: Cài đặt ứng dụng Fundiin

Hướng dẫn cài đặt Fundiin tại đây

Bước 2: Cấu hình Fundiin trên website

2.1 Vào Admin > Cấu hình > Phương thức thanh toán

Cấu hình Fundiin bước 1

2.2 Bạn thực hiện thêm Fundiin như 1 Phương thức thanh toán tùy chọn.

Cấu hình Fundiin bước 2

Ở ô Tên phương thức, bạn thiết lập nội dung là Trả sau 3 kỳ miễn lãi qua Fundiin

Cấu hình Fundiin bước 3

Ở ô Hướng dẫn thanh toán, bạn dán đoạn code sau vào:

<div id='fundiin-guide-9957' style="text-align: left;"></div>
<div id="fundiin-logo-6757"></div>
< script>$(function(){$.get("https://fundiin-asset.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/merchant/payment_item.json"). then(function(d){var a = '<span style="display:flex">' + d.title_text + '<img style="margin-left:10px; height:20px;"src="' + d.title_image + '"></span>';
$("#fundiin-guide- 9957").html(d.description);
$("#fundiin-logo-6757"). closest(".radio-wrapper"). prev().find("span").html(a);}) ;})
</script>

2.3 Nhấn Kích hoạt để áp dụng

Hình ảnh thực tế trên website

Hiển thị trên trang

Sau khi thực hiện xong bước (1) và (2), tính năng này đã sẵn sàng hoạt động trên website của bạn.

3.Thiết lập bật/tắt tính năng Fundiin trên giao diện

Vào Admin > Thiết lập giao diện > Phương thức thanh toán Fundiin

Thiết lập thanh toán Fundiin

Thiết lập thanh toán Fundiin

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Thanh toán Fundiin trên EGA Green. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].