Nhảy tới nội dung

Thiết lập chọn khu vực giao hàng trên theme EGA Green

Chọn khu vực giao hàng

Tính năng giúp cho khách hàng có thể chọn địa chỉ gần mình nhất để nhận hàng, qua đó giúp khách hàng và chủ cửa hàng tiết kiệm được chi phí giao hàng.

Thiết lập hiển thị

Vào Thiết lập giao diện > `Chọn khu vực giao hàng

Thiết lập hiển thị

Thiết lập địa chỉ kho hàng

Vào Cấu hình > Địa chỉ và kho hàng

Thiết lập địa chỉ kho hàng

Chọn cách giao hàng khi thanh toán

Vào Cấu hình > Địa chỉ và kho hàng

Chọn cách giao hàng

Hiển thị

Áp dụng
  • Tính năng chỉ áp dụng cho quản lý tồn kho nâng cao. Để sử dụng tính năng này, vui lòng bật quản lý tồn kho nâng cao theo hướng dẫn

  • Tính năng này sẽ thay thế vị trí hiển thị của nút Hotline ở header

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Chọn khu vực giao hàng EGA Green. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].