Nhảy tới nội dung

Hướng dẫn cài đặt egaShop

Cài đặt ứng dụng

1. Đăng ký tài khoản

Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký tại đây

Đăng nhập egaShop

2. Cài đặt ứng dụng egaShop

Bước 1: Nhấn nút cài đặt ứng dụng

Nút cài đặt ứng dụng

Bước 2: Nhập thông tin website

Thông tin ứng dụng

Liên kết trang

Liên kết trang bắt buộc phải là website đang chạy thực tế do ứng dụng chỉ chạy trên domain được khai báo.

Lưu ý:

  • Chỉ hỗ trợ https
  • Cẩn thận nếu có www.

Bước 3: Nhập thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán

ghi chú

Vui lòng nhập số điện thoại để xác thực khi thanh toán

Thiết lập egaShop

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn đã đăng ký thành công egaShop. Click vào ứng dụng để bắt đầu thiết lập. Nếu có thắc mắc trong quá trình thiết lập, vui lòng liên hệ support@egany.com.