Nhảy tới nội dung

Cài đặt Sales Countdown

1. Cài đặt ứng dụng UX-UI ADDON

Lưu ý

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng UX-UI ADDON, vui lòng bỏ qua bước này.

  • Bạn tiến hành cài đặt addon Sales Countdown tại Kho Ứng Dụng EGANY
  • Điền đầy đủ các thông tin sau để bắt đầu cài đặt ứng dụng

Cài đặt ứng dụng EGANY Tools

Nội dung cần điền khi cài đặt addon Sales Countdown

  • Ứng dụng được cài đặt thành công sẽ xuất hiện trong trang quản lý ứng dụng

Xem lại ứng dụng trong admin

Ứng dụng cài đặt thành công

2. Cài đặt addon Sales Countdown

Vào mục Ứng dụng > UX/UI addons

Trang ứng dụng

Chọn mục UX/UI addons

Tại trang quản lí UX/UI addons, ta tìm và chọn addon Sales Countdown

Tìm và chọn addon Sales Countdown

Tìm và chọn addon Sales Countdown

Chọn cài đặt miễn phí để tiến hành cài đặt addon Sales Countdown

Chọn cài đặt miễn phí

Chọn cài đặt miễn phí

Chọn cài đặt ngay để hoàn tất cài đặt

Chọn cài đặt ngay

Chọn cài đặt ngay

Để kiểm tra việc cài đặt, vào mục các addon đã cài đặt

Danh sách các addon đã cài đặt

Danh sách các addon đã cài đặt

Ngoài ra, để hiển thị addon trên giao diện thì addon phải ở trạng thái bật. Nếu muốn thực hiện các tùy chỉnh về addon thì bạn hãy chọn nút thiết lập nhé.

Một số điểm lưu ý về addon Sales Countdown

Vài điểm lưu ý về addon Sales Countdown

3. Cài đặt ứng dụng EGANY Tools

Lưu ý

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng EGANY Tools, vui lòng bỏ qua bước này.

  • Bạn tiến hành cài đặt ứng dụng EGANY Tools tại Kho Ứng Dụng Haravan hoặc cài đặt trực tiếp tại Kho Ứng Dụng EGANY

  • Điền đầy đủ các thông tin sau để bắt đầu cài đặt ứng dụng

Cài đặt ứng dụng EGANY Tools

Nội dung cần điền khi cài đặt ứng dụng EGANY Tools

  • Ứng dụng được cài đặt thành công sẽ xuất hiện trong trang quản lý ứng dụng

Xem lại ứng dụng trong admin

Ứng dụng cài đặt thành công

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, các bạn đã cài đặt thành công ứng dụng Sales Countdown, nếu có thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng liên hệ [email protected] nhé.