Skip to main content

Giới thiệu egaBotConn

Giới thiệu#

egaBotConn banner

egaBotConn là ứng dụng đa nền tảng giúp chủ shop dễ dàng tích hợp chatbot từ BotStar tới LadiPage

note

Hiện tại chỉ hỗ trợ BotStar

Video hướng dẫn:

Demo:

egaBotConn

Last updated on