Nhảy tới nội dung

Giới thiệu egaBotConn

Giới thiệu

egaBotConn banner

egaBotConn là ứng dụng đa nền tảng giúp chủ shop dễ dàng tích hợp chatbot từ BotStar tới LadiPage

ghi chú

Hiện tại chỉ hỗ trợ BotStar

Video hướng dẫn:

Demo:

egaBotConn